Sharda Sinha Songs

Sharda Sinha Sung 50 Songs in 8 Albums. The Most popular Duet and Single songs by Sharda Sinha are Choti Maiya Ayetan Aaj, Mehenga Manghir, Orag Ke Baer, Babul Jo Tumne Sikhaya, Sama Khele Gailah, Arag Ke Ber, Sita Ke Sakal Dekhi, Kanhaiya Ke Manaye Deo Na, Mohi Lelkhin Sajni Mor Manwa, Chhathi Maiya Ayetan Aaj.

Top Songs by Sharda Sinha

Latest Albums by Sharda Sinha